Tietosuojakäytäntö

Olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaidemme ja käyttäjiemme yksityisyyttä. Tämän perusteella olemme laatineet nämä tietosuojaperiaatteet, jotka koskevat asiakastietojen keräämistä, käyttöä, julkaisemista, välittämistä ja säilyttämistä. Toimintamme Internetissä on kaikkien asiaankuuluvien toimintojen sekä asiaankuuluvan Euroopan unionin lainsäädännön ja Viron tasavallan lakien mukaista.

Henkilötietojen, henkisen omaisuuden ja teknisten tietojen suoja

Tämän tietosuojaselosteen ehdot koskevat Palkmajakeskuksen verkkosivuja (www.palkmajakeskus.ee). Palkmajakeskus kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakkaan palvelemiseksi salongissa ja verkkotilausympäristössä sekä kanta-asiakasohjelman toiminnassa.

Palkmajakeskus välittää suoramarkkinointi-, kampanja- ja alennustarjouksia asiakkaille vain, jos asiakas on antanut suostumuksensa ja se voidaan esittää jäljennettävässä muodossa. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Datan avulla voimme tiedottaa asiakkaille Palkmajakeskuksen uutisista, kampanjoista ja tapahtumista. Asiakas, joka ei halua olla uutiskirjelistallamme, voi milloin tahansa poistaa itsensä listalta. Käytämme kerättyjä henkilötietoja myös tavaroiden toimittamiseen ja velvoitteidemme täyttämiseen asiakasta kohtaan.

Henkilötiedot ovat tietoja, joita Palkmajakeskus kerää palvelun tarjoamiseksi, henkilön tunnistamiseksi, yhteyden ottamiseksi palvelun tarjoamiseksi tai kysymysten ratkaisemiseksi. Palkmajakeskus ei käsittele EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus tai GDPR tai EU-asetus 2016/679) asetuksessa määriteltyjä arkaluonteisia henkilötietoja.

Palkmajakeskus henkilötietojen rekisterinpitäjänä sitoutuu suojaamaan asiakkaiden ja käyttäjien henkilötietoja ja heidän yksityisyyttään. Palkmajakeskuksen toiminta internetissä on kaiken asiaankuuluvan toiminnan ja vastaavan Euroopan unionin lainsäädännön sekä Viron tasavallan lakien mukaista, mukaan lukien EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679.

Palkmajakeskus toteuttaa kaikki varotoimenpiteet (mukaan lukien hallinnolliset, tekniset ja fyysiset toimenpiteet) kerättyjen henkilötietojen suojaamiseksi. Vain valtuutetuilla henkilöillä on oikeus muuttaa ja käsitellä tietoja. Tietokannan käyttäjät ovat käyneet tietokannan käyttöön tarvittavan koulutuksen.

Turvallisuus

Palkmajakeskuksen tietosuojaselosteen periaatteet henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, käytöstä, julkaisemisesta, siirtämisestä, muuttamisesta, unohtamisesta ja poistamisesta on kuvattu alla.

Palkmajakeskuksen verkkosivuilla ja verkkopalveluympäristössä tehtyjen tilausten ja ostosten yhteydessä saatuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Salattu tietoliikennekanava pankkien kanssa varmistaa ostajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden.

Mainitut periaatteet eivät koske oikeushenkilöiden ja muiden yritysten/laitosten tietojen käsittelyä, eivätkä ne sisällä henkilötietojen käsittelyä sellaisilla verkkosivuilla/palveluympäristöissä, joihin viitataan verkkosivuillamme/palveluympäristöissämme (ulkoiset linkit). Yritystä edustava henkilö (palvelun asiakkaana) ei ole luonnollinen henkilö, koska se on sellaisen oikeushenkilön valtuutettu edustaja, jonka henkilötietojen käsittelyä ei sääntele EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 . Kaikki Palkmajakeskuksen työntekijät, jotka ovat tekemisissä henkilötietojen kanssa, on ohjeistettu noudattamaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 ja käyttämään turvatoimia Palkmajakeskuksen asiakaspalvelua koskevassa työssään.

Tiedonkeruu

Palkmajakeskus käsittelee seuraavia henkilötietoja: a) Henkilötunnus b) Nimi c) Osoite d) Puhelinnumero e) Sähköpostiosoite f) tiedot asiakkaan ostoksista ja asiakkaan kanssa tehdyistä sopimuksista

Luonnollisten henkilöiden osalta kerätyt tiedot ovat tarvittaessa yksilöllisyyden tunnistamista varten henkilötunnus, nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelin, kaupunki ja sijaintimaa yhteydenpitoa varten. Oikeushenkilöiden tietojen käsittelyä varten keräämme rekisterinumeron, ALV-numeron, nimen, maan, osoitteen, yhteydenotto- ja laskujen lähetysosoitteet, yritystä edustavien yhteyshenkilöiden nimet sekä heidän sähköpostiosoitteensa ja yhteystiedot puhelinnumerot.

Palkmajakeskuksen verkkosivuilla vieraillessasi vierailijasta kerätään henkilökohtaisia teknisiä tietoja. Palveluympäristöissä (verkkotilausympäristö) kerätään myös henkilötietoja palvelujen tarjoamista ja henkilöiden tunnistamista varten. Tietoja kerätään Palkmajakeskuksessa rekisteröityjen osto/myyntitapahtumien yhteydessä sekä kanta-asiakasohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä alennushinnan määrittämiseksi ja asiakkaan tunnistamiseksi (myyntijärjestelmässä). Tietoa kerätään myös sivuston kävijämääristä, jotta ympäristöä parannettaisiin ja vierailijoille viihtyisi. Palkmajakeskuksen verkkokaupan tilausympäristössä voidaan kerätä henkilötietoja yksilöitä kiinnostavista aiheista (mukaan lukien ostoskorin sisältö, mieltymykset, asenteet, käytös jne.) odotetun tiedon välittymisen parantamiseksi ja parantaa siten asiakaskokemusta palvelujen kulutuksessa ja suoramarkkinoinnissa.

Sivustolle kerättävät tekniset tiedot rajoittuvat käytettävän tietokoneen tai tietokoneverkon Internet-osoitteeseen (IP-osoitteeseen), tietokoneen verkkoselaimen ja käyttöjärjestelmän ohjelmistoversioon, vierailun aikaan (aika, päivämäärä, vuosi). IP-osoitteita ei liitetä henkilökohtaisiin tunnistetietoihin paitsi palveluympäristöissä, joissa tämä on lisäturvatoimenpide.

Kerättyjen tietojen säilytys, siirto ja henkilökohtaiset oikeudet

Sivustolle kerättyjä henkilökohtaisia teknisiä tietoja säilytetään toistaiseksi. Henkilökohtaisiin tiedusteluihin ja/tai tapahtumiin liittyviä henkilötietoja säilytetään enintään 7 vuotta viimeisestä vuorovaikutuksesta palveluntarjoajan kanssa kirjanpitolain mukaisen liiketoimien varmentamisvelvollisuuden vuoksi. Vuorovaikutukseen sisältyy suoramarkkinointiin vastaaminen katsomalla tai napsauttamalla linkkiä.

Palkmajakeskuksen käsittelemiä henkilötietoja voidaan siirtää ilman henkilön suostumusta vain laitokselle tai henkilölle, jolla on siihen välitön laillinen oikeus (esimerkiksi tuomioistuin tai esitutkintamenettely) ja perusteltu tarve. Lisäksi Palkmajakeskus voi luovuttaa yksittäisiä käyttäjiä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle, joka palvelee Palkmajakeskuksen verkkokauppaa ja on sopimusvelvollinen pitämään jaetut tiedot luottamuksellisina. Kolmas osapuoli on esimerkiksi yhteistyökumppanimme, jonka tehtävänä on verkkokaupassa myytävien tavaroiden kuljetus.

Asiakkaiden Palkmajakeskuksen ostojen yhteydessä käsittelemiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina ja oikeus käsitellä, luovuttaa tai välittää näitä tietoja kuuluu yksinomaan tietojen omistajan (asiakkaan) vastuulle.

Yksityishenkilöllä on oikeus tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, vaatia virheellisten tietojen oikaisua, vaatia henkilötietojensa käsittelyn lopettamista ja käyttää muita henkilötietolaista johtuvia oikeuksia. Kerättyjä henkilötietoja voi tarkastella, muuttaa ja täydentää verkkosivuillamme "Oma tili" -alueella.

Oletusarvoisesti henkilötietoja ei luovuteta, paitsi jos vastaava vahvistus on saatu. Kaikilla henkilöillä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa palveluympäristöissä. Jos korjaus on mahdollista, palveluympäristöstä riippuen, se voidaan tehdä välittömästi. Jos henkilötietoja ei voida muuttaa tai niihin ei pääse käsiksi, on esitettävä pyyntö tietojen hankkimiseksi tai oikaisemiseksi tavalla, joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen. Mikäli mahdollista, tiedot luovutetaan tai korjataan 7 arkipäivän kuluessa. Jos haluat kieltäytyä kaikkien tai joidenkin aiheiden suoramarkkinointitarjouksista, voit tehdä sen välittömästi jokaisen lähetetyn markkinointikirjeen alatunnisteessa olevan linkin kautta. Muutos astuu voimaan välittömästi. Jos henkilötietojen käsittelylle, luovuttamiselle tai pääsyn antamiselle ei ole (enää) laillista perustetta, tietojen käytön tai poistamisen lopettamista, tietojen luovuttamisen lopettamista tai tietoihin pääsyn lopettamista voidaan pyytää. Tätä varten hakemus tulee tehdä tavalla, joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen. Pyyntöä ei hyväksytä, jos: - se voi vahingoittaa toisen henkilön oikeuksia ja vapauksia, - se voi estää palvelun tarjoamisen tai palvelun tarjoamatta jättämisen, - se voi haitata lainvalvontaelinten työtä, - ei ole teknisesti välttämätöntä ja/tai mahdollista. – hakijan henkilö ei ole laillisesti sidottu tietoihin. - hakijan henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa.

Esimerkiksi: – Et voi poistaa sähköpostiosoitetta, jos et enää halua vastaanottaa suoramarkkinointitarjouksia. Vaatimuksen täyttämiseksi tarvitaan vain sähköpostiosoite, johon vertailla - jotta kirjettä ei lähetetä. – Kaikkia tietoja ei voi poistaa myyntiohjelmasta (CRM), ellei lisäkontakteja suositella. Vaatimuksen täyttämiseksi dataa on silti oltava riittävästi vertailua varten - jotta yhteyttä ei oteta.

Tietosuojakäytännön ehdot ja muutokset

Käyttämällä Palkmajakeskuksen verkkosivustoa asiakas vahvistaa hyväksyvänsä tämän tietosuojaselosteen. Palkmajakeskus pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen ehtoja tarvittaessa ilmoittamalla asiasta kaikille lähipiiriin kuuluville. Palkmajakeskus takaa, että asiakkaiden henkilötietojen laillinen suoja on aina taattu muutoksista huolimatta. Aloittaessamme verkkosivustomme käytön oletamme, että olet tutustunut näihin periaatteisiin ja hyväksyt ne.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat lisäkysymykset ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät pyynnöt tai lausunnot pyydetään lähettämään osoitteeseen info ät Palkmajakeskus punkt com. Jos asiakas toteaa, että hänen oikeuksiaan on rikottu henkilötietojen käsittelyn aikana, hänellä on oikeus hakea muutosta tietosuojavaltuutettuun tai tuomioistuimeen loukkauksen lopettamiseksi.

Henkinen omaisuus

Palkmajakeskuksen verkkosivujen sisältö (mukaan lukien mutta ei rajoittuen kaikki kuvat ja tekstit) kuuluu joko Palkmajakeskukselle tai muille organisaatioille ja on suojattu immateriaalioikeuksien suojaa koskevalla lainsäädännöllä, ellei toisin mainita. Palkmajakeskuksen verkkosivujen sisällön levittäminen tai käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin kokonaan tai osittain on kiellettyä ilman Palkmajakeskuksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Palkmajakeskuksen verkkosivuilla on myös viittauksia ja linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille, joiden sisältö ei ole Palkmajakeskuksen omistuksessa. Palkmajakeskus ei vastaa tällaisten verkkosivujen sisällöstä tai niiden käytön seurauksista.

Ostoskärry
Vieritä ylös