Käyttöehdot

Yleiset ehdot

Myyntiehdot koskevat oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat permachink.ee verkkokaupan asiakkaiden (jäljempänä Asiakas) Sedna OÜ:ltä (jäljempänä permachink.ee) ostamista tavaroista.

Rekisteröityessä permachink.ee:n käyttäjäksi ja/tai ostettaessa tuotteita osoitteesta permachink.ee sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja ja Viron tasavallan laeista johtuvia oikeuksia ja velvoitteita.

Permachink.ee pidättää oikeuden tehdä muutoksia myyntiehtoihin ja myyntihintoihin. Mainitut muutokset näkyvät permachink.ee -sivustolla.

Kauppasopimuksen voimaantulo

Permachink.ee myy ja Asiakas ostaa verkkokaupassa tarjottavia tuotteita.

Kauppasopimus astuu voimaan, kun tilausvahvistuksen mukainen maksettava summa on hyvitetty Sedna OÜ:n käyttötilille.

Viimeisteleessään tilausta ja maksaessaan tilauksen permachink.ee verkkokaupassa, Asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyneensä myyntiehdot.

hinnat

Kaikki permachink.ee verkkokaupan hinnat ovat euroina ja sisältävät arvonlisäveron 20%.

permachink.ee pidättää oikeuden muuttaa hintoja. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa, hän saa tuotteen tilauksen tekohetkellä tilauksessa näkyvällä hinnalla. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hintaeron korvausta.

Tilauksen viimeistely ja tavaroiden maksaminen

Tilausta maksaessaan Asiakas voi valita seuraavista maksutavoista: Swedbank, SEB Pankki, Danske Bank, Nordea Pankki, LHV Pankki ja Krediidipankin pankkilinkki tai luottokortti. Asiakkaan on maksettava 100% tilauksen hinnasta tilauksen vahvistamiseksi.

Kauppasopimus katsotaan tehdyksi ja tilaus toteutetaan heti, kun Asiakas on maksanut 100% tilausvahvistuksessa mainitusta hinnasta.

Toimitus

Kun kauppasopimus on tullut voimaan (Asiakas on maksanut tilauksen), permachink.ee täydentää tilauksen ja luovuttaa sen logistiikkakumppaneilleen toimitettavaksi.

Permachink.ee -sivustolla ilmoitetut toimitusajat ovat voimassa tilauksen maksuhetkestä alkaen.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan permachink.ee:lle kaikista määränpäätä tai sovittua toimitusaikaa koskevista muutoksista välittömästi ja ennen tavaran toimitusta.

Tilauksessa esitettyjen yhteystietojen oikeellisuus ratkaisee sen, syntyykö tavaran toimituksessa viivästyksiä ja väärinkäsityksiä vai ei. permachink.ee ei vastaa tavaroiden toimituksessa syntyvistä viivästyksistä ja väärinkäsityksistä, jos ne johtuvat siitä, että asiakas on ilmoittanut tilauksessa virheelliset yhteystiedot.

Permachink.ee korvaa toimituksen aikana vaurioituneet tuotteet, mutta ei tuotteen pakkausta. Mikäli tuotteet eivät ole vaihdettavissa, permachink.ee hyvittää Asiakkaalle vaurioituneesta tuotteesta maksetun summan.

Oikeus palata

Velkaoikeuslain 56 §:n 1 momentin mukaan Asiakas voi peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Palautettavan tuotteen tulee olla unohtunut, vahingoittumaton ja alkuperäispakkauksessaan.

Asiakas vastaa palautuksesta aiheutuneista kuluista, ellei palautuksen syynä ole tilauksen noudattamatta jättäminen tai viallinen tavara.

Tuotteen palauttamiseksi Asiakkaan tulee lähettää vapaamuotoinen lausunto sähköpostitse osoitteeseen info@permachink.ee 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Peruutusilmoituksessa tulee olla asiakkaan nimi, tuotteen nimi sekä laskun tai tilauksen numero.

Palautetusta tuotteesta maksetut rahat palautetaan asiakkaalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Tämän lisäksi asiakkaalle hyvitetään myös toimituskulut.

Korvausmenettely

Velkaoikeuslain mukaan asiakkaalla on oikeus vedota myyjää vastaan, mikäli tuotteen virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa tuotteen toimituspäivästä. Oletuksena on, että ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ilmennyt virhe oli olemassa myyntihetkellä, ja siksi virheen luonne on myyjän selvitettävä.

Mikäli tuotteessa ilmenee virhe, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä permachink.ee:lle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@permachink.ee ja liitettävä mukaan nimensä, yhteystietonsa sekä tuotevirheen kuvaus. Selvitys on lähetettävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua vian havaitsemisesta.

Permachink.ee ei ole vastuussa:

  • Asiakkaan tuottamuksesta tai huolimattomuudesta tuotteelle aiheutuneet vahingot;
  • Asiakkaan tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneet viat;
  • Tuotteen luonnollinen kuluminen.

Vastuu ja ylivoimainen este

Permachink.ee on vastuussa Asiakkaalle ja Asiakas on vastuussa permachink.ee:lle vahingoista, jotka ovat aiheutuneet toiselle osapuolelle rikkomalla näitä ehtoja Viron tasavallan voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tapauksissa ja laajuudessa.

Permachink.ee ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista tai tuotteen toimituksen viivästymisestä, jos vahingot tai tuotteen toimituksen viivästyminen johtuvat tapahtumista, joita permachink.ee ei olisi voinut välttää tai ennakoida .

Yksityisyys

Käyttämällä permachink.ee -verkkosivustoa Asiakas antaa nimenomaisen ja tietoisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn permachink.ee:n toimesta.

Permachink.ee käyttää Asiakkaan antamia tietoja vain ostotilausten toteuttamiseen eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Muut ehdot

Näistä ehdoista aiheutuvat erimielisyydet ja erimielisyydet osapuolet ratkaisevat neuvotteluteitse. Mikäli sopimuksesta aiheutuvia erimielisyyksiä ja erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten kesken neuvotteluteitse, Asiakkaalla on oikeus kääntyä kuluttajansuojalautakunnan tai tuomioistuimen puoleen oikeuksiensa turvaamiseksi. Permachink.ee:llä on oikeus kääntyä oikeuteen suojellakseen oikeuksiaan.

Ostoskärry
Vieritä ylös