Talon julkisivun tarkastamisen yhteydessä huomioikaa erityisesti:

 • kasvit, jotka kasvavat alle puolen metrin etäisyydellä talon ulkoseinistä
 • sadevesikourujen ja kourunpäiden kunto
 • talon puuosat, jotka ovat suorassa kosketuksessa maahan tai siitä enintään 30 cm korkeudella
 • puupinot, jotka ovat alle puolen metrin etäisyydellä talosta
 • viimeistelykerroksen haalistuneet kohdat
 • erityisen tarkkana pitää olla niiden julkisivun osien tarkastuksessa
 • jotka ovat jatkuvasti sääolosuhteiden vaikutuksen alaisina

Etelän- ja lännenpuoleisiin seiniin kohdistuu yleensä enemmän auringonsäteilyä kuin muihin seiniin.

Hallitseville tuulen suunnille avatut seinät kärsivät enemmän sateista kuin muuhun suuntaan avautuvat seinät.

Pyrkikää paikantamaan sääolosuhteiden aiheuttamat vauriot:

 • viimeistelymateriaalin haalistuminen
 • vesitahrat hirsien päädyissä
 • vesitahrat sään vaikutuksen alla olevissa seinissä

Varmistakaa, että nurmikon kastelulaitteen vesisuihku ei ulottuisi seiniin.

Seuratkaa kasteluveden suuntaa myös tuulisina päivinä.

Selvittäkää, onko ylhäältä peittämättömissä hirsissä pöly-, saaste- tms. vaurioita.

Puhdistakaa löytyneet vauriot vedellä tai miedolla puhdistusliuoksella.

Selvittäkää, onko viimeistelyaineessa halkeamia, hilseileviä paikkoja tai ilmakuplia.

Tarkistakaa viimeistelymateriaalien kosteudenkestävyys.

Suihkuttakaa tai ruiskuttakaa seiniin vettä, sen jälkeen katsokaa, miten vesipisarat puun pinnassa ”toimivat”.

Tarkistakaa, onko puussa havaittavissa laho- ja homesienien aiheuttamia vaurioita

 • viimeistelypinnassa (voiko homeen pestä pois?)
 • viimeistelypinnan alla

Ylöspäin suuntautuvat halkeamat (leveydeltään vähintään puoli senttiä ja leveämmät) pitäisi täyttää. Käyttäkää siihen Check Mate -tuotetta.

Tarkistakaa huolellisesti, näkyykö puussa merkkejä kosteuden vaikutuksesta.

 • puun värisävyn muutokset
 • puu on pehmennyt

Erityisen huolellisesti on tarkistettava kaikki hirsipinnat ja hirsien päädyt, joita kattopäällyste ei kata.

Tarkistakaa, että kaikki tiivistekerrokset (Perma-Chink, Energy Seal, QSL, Check Mate) olisivat ehjiä hirsien välissä, ikkunoiden ja ovien ympärillä, hirsien liitoskohdissa, kattolinjassa ja kaikissa niissä kohdissa, joista kylmä ilma tai kosteus saattavat tunkeutua rakennukseen.

Puun suojaamiseen on kaksi tärkeää vaihetta: puupinnan valmisteleminen ja suoja-aineen levittäminen. Aina on aloitettava puhtaasta puupinnasta. Puupinnan valmisteleminen suoja-aine- tms. käsittelyä varten on yhtä tärkeä kuin tontille hirsitalon perustusten rakentaminen. Jos peitätte likaantuneen, home- tai lahovaurioisen puun värittömällä viimeistelyaineella, näette sen alla aina likaantunutta, homehtunutta tai lahonnutta puuta.

Yhtä tärkeää on puun käsittelyssä myös suoja-aineiden, petsin ja viimeistelyaineiden käyttöohjeiden noudattaminen. Lukekaa käyttöohje ennen työn aloittamista huolella läpi.

Jos syntyy kysymyksiä, niin soittakaa meille aina ennen, kuin aloitatte työn.

Ostukorv
Kerige üles