PALKMAJA VUUKIDE TIHENDAMINE JA PRAGUDE TÄITMINE

Nõuandeid tihendamismaterjalide paigaldamisel

Palkmaja soojustamine tihendusmaterjalde abil

Palkmaja vuugid saab soojustada mitme-otstarbeliste tihendusmaterjalide abil. Tihendusmaterjalid Perma-Chink ja Energy Seal on võimalik kasutada nii sise- kui välisseinte vuukide soojustamisel. Lisaks sellele, et paigaldatud vuukidesse tihendusmaterjalid aitavad palkmaja soojusenergiat säilitada, saab neid kasutada puitmaja kuivamise tõttu tekkinud pragude täimisel. Tihendusmaterjalide abil saavutatakse palkmajas kaitset tuule eest, samal ajal paigaldatud elastne tihendusmaterjalide kiht laseb maja ühtlaselt paika vajuda. Perma-Chink ja Energy Seal on saadaval suures värvivalikus, seejuures Perma-Chink meenutab pigem vanaaegset müürimördi ja sobitub hästi maalähedase kodu miljööga, Energy Seal sobitub hästi ka kaasaegse palkmaja väljanägemisega.  

Tihendusmaterjalide kasutamisel saate maksimaalset kasu, järgides alljärgnevaid juhtnööre

Palkide ettevalmistamine

Puidupinnad, kuhu paigaldatakse tihendusmaterjalid peavad olema puhtad ja kuivad. Ärge kandke hermeetikuid vahatatud ega õlitatud pindadele. Samuti vanad täitematerjalid ja plekkid palgil võivad tihendusmaterjali kinnistumist segada ja väljanägemist rikkuda. Kui kahtlete, tehke enne suurt töö planeerimist test väikse kogu materjaliga.

Ilmastikutingimused tihendusmaterjalide paigaldamise ajal

Tihendusmaterjalide paigaldamist peab vältima liiga külma või liiga kuuma ilmaga. Väga palava ilma korral,eriti vähese õhuniiskuse korral, on parem täitematerjali varju alla tõsta. Tihendusmaterjali silumise ajastamine on raskendatud kuuma ilmaga, seetõttu ärge paigaldage vuukidesse tihendusmaterjali suures koguses ette. Peab arvestama, et silumine on võimalik enne kile-korra tekkimist. Vältige materjali paigaldamist temperatuuril üle +30° C ja ka siis, kui töödeldav pind on otsese päikesevalguse käes.

Madalate temperatuuride korral, ärge kunagi kandke tihendusmaterjali jäätunud pindadele. Perma-Chinki, Energy Seali ja Check Mate 2 on parem kasutada temperatuuril vähemalt +5° C. Pidage meeles, et miinuskraadid pikendavad tihendusmaterjali kuivamisaega seega ka tahenemisperioodi, mil tihendusmaterjal saavutab oma paindlikkust. Seega püsivalt madalad temperatuurid paigaldamise ajal võivad mõjutada kinnitumisprotsessi ja seega ka hermeetiku edaspidist toimet.

Pärast tihendusmaterjalide paigaldamist tuleb pindu kaitsta vee ja vihma eest kuni materjal on korralikult kuivanud. Unustada ei tohi ka kaitset vihma korral katuselt alla valguva sademevee eest.

Tugiriba

Tavaline viga, mida koduseinte tihendamise juures tehakse, on vuugiavade või pragude täitmine vaidhermeetikuga. Tihendusmaterjali koostis võimaldab küll palkide vajumisega kohanduda. Kui tihendusmaterjali kiht on aga liiga paks, kaotab see võime palgi liikumisele järele anda, rebenedes puidu pinnalt lahti – tihendusmaterjali ei peaks kunagi puidule kandma paksemalt kui üks sentimeeter. Tihendusmaterjali ühtlaselt aitab vuugi põhja paigaldada tugiriba, mille abil tihendusmaterjal saavutab oma maksimaalselt võimalikku paindlikkust palkide liikumisel. Tugiriba peaks hermeetiku all kasutama alati, kui vuuk või pragu seda vähegi võimaldab. Tugiriba peamiseks eesmärgiks on takistada hermeetikul ebaühtlaselt laiali valguda. Materjali toestav tugiriba aitab moodustad palkide vahele elastset ja ühtlast tihenduskihti.

Tugiribaks kõlbab porolooniriba, nt Backer Rod, samuti õhem niiskuskindel liist või muu materjal, mida pakub palkmaja tootja. Tehke kindlaks, et materjal selleks otstarbeks sobib. Vajutage õigesse mõõtu lõigatud tihendusriba kindlalt paika. Tihendusriba ei tohi jääda vuugist väljapoole. Väljaturritavad ribaosad võivad põhjustada liiga õhukesi osi tihendusmaterjali kihis. Kui vajalik, fikseerige tihendusriba roostevabakinnitusklambritega. Kinnitusklambrid aga võivad läbi tihendusmaterjali näha jääda. Selle vältimiseks paigaldatakse toestusriba kihile lisaks niiskuskindlat teibi kihti. Tihendusriba võib kinnitada palkide vuukidesse kasutades neid samu tihendusmaterjale, Perma-Chinki või Energy Seali. Seejuures tuleb jälgida, et tugiriba liimimiseks kasutatav tihendusmaterjal, ei erineks palju ülemisest tihendusmaterjali toonist.

Tähelepanu! On avastatud, et kui palkseinad jäävad mingil põhjusel kõrge temperatuuri kätte, võib tihendusmaterjali taga paigaldatud EPS-isolatsioonimaterjal sulama hakata. Kui see juhtub, muutub tihenduskiht inetuks, kuid muul viisil see tihendusmaterjali ei mõjuta. EPS-materjalide sulamistemperatuur on kõigi küsitletud tootjate väitel sarnane, nii et ei saa eelistada ühe tootja EPS-materjali teise tootja omale. Fooliumkattega EPS-isoleermaterjali meie katsete ajal ei sulanud. Sulamist pole kunagi märgatud Backer Rod-laadsete toodete puhul. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Perma-Chink Systems esindaja või palkmaja tootja poole.

Õhumullide vältimine

Tihendusmaterjalidele võivad tekkida õhumullid juhul kui see kantakse ebasobivale pinnale või mida on eelnevalt töödeldud teatud viimistlusvahenditega, või liiga kuuma ilmaga. Otsese päikesevalguse kätte jäävad seinad tuleks katta kuni tihendusmaterjal on vähemalt osaliselt kuivanud.

Õhumulle vätimiseks on väga ülioluline õige toestusmaterjali ehk tugiriba valik. Kindlasti ei tohi kasutada materjale, mille suhtes teil pole täit kindlust. Kui te ei tea, kas materjal tekitab probleeme või mitte, ärge seda kasutage!

Tihendusmaterjali toetamiseks võib kasutada

  • Backer Rod tooteid
  • ainult fooliumkattega EPS-isoleermaterjalid
  • erinevaid niiskuskindlaid poroloonribasid
  • materjale, mida soovitab palkmaja tootja

Ärge kasutage!

  • pressitud polüstüreenmaterjale
  • värvitud tihendusliiste

Vuugi laius

Selleks, et tihendatud vuuk saaks optimaalne ja võimaldaks palkide vajumist, peab olema tihendusmaterjali kiht piisavalt lai. Mida laiem vuuk, seda väiksem on tõenäosus, et palgi vajumine tihendukihi lõhub.

Tööriistad

Enne alustamist pange kõik vajalikud tööriistad käepärast valmis. Need peaksid olema puhtad ja heas töökorras. Spetsiaalselt tihendusmaterjalide paigaldamiseks mõeldud tööriistad teevad töö lihtsamaks ja kiiremaks ning tagavad professionaalset tulemust ja väljanägemise. Perma-Chink Systems pakub tihendusmaterjali paigaldamiseks tööriistu ja abivahendeid.

Tihendusmaterjali paigaldus ja silumine

Paigaldatud Perma-Chinki ja Energy Seali vuuki on lihtne siluda. Paigaldage tihendusmaterjali umbessentimeetri paksuselt tihedalt vastu puitu – see kindlustab korralikku kinnitumist puidupinnale. Piserdagetihendusmaterjalile veidi vett ja seejärel siluge spaatliga või muu sobiva tööriistaga (vt fotod 1 ja 2).

Palkseina puhastamine tihendamise järel

Tihendusmaterjal on veepõhine ning seda saab eemaldada puidupinnalt lihtsalt sooja veega. On oluline puhastada töö käigus tekkinud tihendusmaterjali plekid koheselt, kui kõik pinnad on veel märjad.

Tihendusmaterjalide ladustamine

Tihendusmaterjalid peab säilitama mõõdukal temperatuuril. Vältige kuuma suvist päikesevalgust võimiinuskraade. Ehkki tihendusmaterjalid kannatavad teatud määral temperatuuri kõikumist, parem siiski, kui neid ei lasta läbi külmuda. Kui see siiski juhtub, on parem hoida neid külmas kuni kasutamiseni, mitte lasta toodetel korduvalt külmuda ja taas sulada. Hoidke tihendusmaterjalid eemal ka soojustkiirgavatest allikatest nagu ahi või kamin.

1. Puidu taastamine

Puidu taastamise toodetest, vanade viimistlusvahendite eemaldamisest ning määrdunud puidu puhastamisest​

2. Palkmaja hooldustööd ja kaitse

Erivahendid puidu kaitseks sipelgate, kahjurputukate, puidumädaniku, kõduseente ja kopituse vastu

3. Viimistlus

Viimistlusvahendid palkmaja kaitsmiseks ja kaunistamiseks

4. Palkmaja tihendamine ehk soojustamine

Puidu vajumisega kohanduvad tihendusained teie palkmaja kaitsmiseks ilmastikutingimuste vastu

Ostukorv
Kerige üles