PALKMAJA VIIMISTLUS

Nõuandeid palkmaja viimistlemisel

Lifeline gruppi viimistlusvahendid on vesilahustuvad, kauakestvad ja tõstavad esile palkmaja loomuliku ilu. Viimistlusvahendid on saadaval nii sise- kui ka välisseintele.

Milleks palkseina viimistleda?
 • Majale võimalikult esindusliku välimuse tagamiseks
 • Palkmaja UV-kahjustuste eest kaitsmiseks
 • Palkmaja kaitsmiseks vee- ja niiskuskahjustuste eest
 • Palkmaja kaitsmiseks ka silmale nähtamatute kõdunemise ja kopituse eest

Palkmaja ilu säilitamisel pole mingit saladust. Vähenegi hool ja vaev koos spetsiaalselt palkmajale loodud kvaliteetsete hooldusvahenditega muudavad teie maja kenaks, tagavad palkide pika eluea ja aitavad vältida kulukaid parandustöid.

Lifeline Ultra-2 või Ultra-7 kombineeritult värvitu Lifeline Advance Satin või Gloss pinnakatte- ja niiskuskaitsevahendi pealekandmine annavad teie palkmajale lõpliku viimistlust. Perma-Chink Systems vesilahustuvatele viimistlustoodetele eelised on järgmised:

 • Parimat viimistlustulemust pakub palkmaja seinale viimistluskihtide kombinatsioon:  Lifeline peits  ja peitsikate Lifeline Advance Satin või Gloss. Puitseinale kantuna tõstavad nad esile palgi tekstuuri ja puidu naturaalset ilu.
 • Lifeline tooted kaitsevad palkseina seal, kus kaitset tõepoolest vaja on. Lifeline toodetes sisalduvad polümeerid kattavad puitu elastse kihina, mis kohandub puidu liikumisele vastavalt aastaajale.
 • Peitsis sisaldavad pigmendid ja UV-inhibiitorid on olulised elemendid puidu kaitsmisel. Kuigi UV-inhibiitorid aitavad viimistlusvahendi eluiga pikendada, on just pigmentained need, mis pakuvad pikaajalist kaitset UV-kiirguse vastu ja tõstavad esile puidu loomuliku ilu. Poolläbipaistvad peitsid Lifeline Ultra-2 ja Ultra-7 ning ka Lifeline Exterior sisaldavad vajalikke ja väärtuslikke pigmente. Kui neeed viimistlusvahend puidult maha kuluvad, kuluvad olematuks ka vahendite pigmentained. Seega, kui puidule kantakse uus kiht hooldusvahendit, välditakse pigmentainete kuhjumist puidule, nagu see juhtub tavaliste viimistlusvahendite kasutamisel. Tulemus – teie maja näeb ka aastate pärast välja nagu siis, kui viimistlusvahendit esimest korda kasutasite. Üsna tavaline olukord, et viimistlusvahendid kuhjavad puidule kihte pigmentaineid, muutes maja tooni võrra tumedamaks iga kord, kui uue kattekihi palkidele kannate. Lifeline toodete süsteem võimaldab korduval viimistlemisel valida, kas kasutate palkmaja pigmenteeritud Lifeline toodet või värvitut pigmentsisalduseta viimistlusvahendi Lifeline Advance, vältimaks viimistluskihtide kuhjumisel palgipinnal.
 • Kõik Lifeline peitsid „hingavad“, võimaldades puidul loomulikul teel kuivada, samal ajal kaitstes puitu sademete ja niiskuse imendumise vastu, mis omakorda vähendab pragude tekkimist.
 • Lifeline viimistlusvahendeid on lihtne kasutada, need ei eralda mürgiseid aure, need pole tuleohtlikud ning neid on kerge seebi ja veega puhastada.
Palkmaja hooldustööd

Hooldustööd peaksid sisaldama järgmist

 • Hoone ülevaatust iga poole aasta tagant
 • Palkmaja perioodilist puhastustöid
 • Korraline hooldus: vajadusel kandke hooldusvahendi Lifeline Advance (kontrollida vajadust iga kahe aasta järel)

Palkmaja viimistluse vahendite hulgas on Lifeline Ultra-2, Ultra-7 või Lifeline Exterior, mida  kantakse välisseintele ühe või kahe kihina,  mis omakorda kaetakse ühe või kahe kihiga värvitu pinnakattevahendiga Lifeline Advance Satin või Gloss.

Pärast Lifeline toodete kasutamist vajavad hoone välisseinad hooldust vaid vähesel määral, hooldustöid alles pärast 3–5 aasta möödumist. Kui kohalikud ilmastikuolud on kehvad või kui palkide niiskussisaldus on kõrge (üle 20%), peaks palgid saama lisahooldust.

Õigesti viimistletud maja vajab perioodilist ülevaatamist, mida võib teha, nt. palkide puhastamistööde käigus, mil hinnatakse viimistluse olukorda, et teha kindlaks alad, mis vajavad hooldust.

Mida oodata palkmaja ülevaatamisel?

Välisviimistlusele esitatakse kõrged nõuded. Te ootate, et see kaitseks hoone seinu võimalike temperatuuri kõikumise, tuule, vihma, lume ja päikesevalguse tekitatud kahjustuste eest. Nimetatud tegurid võivad erineval ajal ohustada teie hoone erinevaid osi. Tüüpiliselt saavad ilmastikutingimuste tõttu rohkem kannatada lõuna- ja läänepoolsed seinad (mis saavad tavaliselt rohkem päikesevalgust ja kuumust), põhja- ja idapoolsemad jälle vähem. Mida madalamale ulatub katus, seda vähem saavad seinad ilmastiku tõttu kahjustusi. Igasugused seinapinnad, mis on avatud korduvatele märja-kuiva tsüklitele, kahjustuvad kiiremini kui kaitstud seinad.

Palgiotsad tuleks hoolikalt üle vaadata, kaitsevahendiga katta ja neid perioodiliselt hooldada. Palgiotsa koredam struktuur imab vett umbes kümme korda paremini kui pikisuunaline puidukiud. Selleks, et vältida probleeme, mis on seotud märja puiduga, nagu kõduseened, puidumädanik jm puidukakahjustused, kaitskepalgiotsad hiiskuskaitsega Log End Seal. Aastaaegade vaheldumisel võib esimestel aastatel esineda puidumahla immitsemist, mõnikord lausa lõppematult. Puidu viimistlusvahenditega puidumahla immitsemist peatada ei saa. Mahlajooksu saab eemaldada lekkekohal jääd hoides, kitinoaga kraapides või alkoholiga hõõrudes.

Aja jooksul tekivad palkidesse praod. Praod soodustavad tuule ja sademete toodud niiskuse tungimist puitu. Veest läbiligunenud puit paisub või tõmbub rohkem kokku kui kaitstud puit, põhjustades omakorda uusi pragusid. Kindlasti tihendage ülespoole avanevad praod, mis on laiemad kui pool sentimeetrit, kui need on vihmale ja teistele niiskusallikatele avatud. Puidu töötlemiseks sobib Shell-Guard RTU ja seda tuleks tööpinnale kanda enne nende pragude tihendamist, kuhu vesi on juba juurde pääsenud. Tehke kindlaks, et praod oleksid seest kuivad ja prahist puhastatud.

Pane tähele! Ümarpalkidel tekivad ilmastikust tingitud kahjustused enamasti palgi väliskülje ülemisele poolele, sest see ala on vihmale ja päikesele avatud. Samuti on see pind, kuhu kogunevad õhuga liikuvad saasteained. Tavaliselt märkame mustust ja ilmastikust tingitud kahjustusi kõigepealt just ümarpalkide väliskülje ülemisel poolel.

Palkmaja puhastamine

Välisseinte puhastamine on tähtis samm viimistlusvahendite korrashoidmisel. Hoone välisseintele kogunebmustuseosakesed ja teised õhuga edasikanduvad saasteained, mis muudavad värvitooni luitunuks ja loovad soodsad kasvutingimused seenparasiitide kasvuks.

Puhastamine on vajalik ka selleks, et maja inspekteerimisel teha kindlaks välisseinte välisviimistlusvahendite olukord.

Peske välisseinad nii nagu pesete tavaliselt autot. Eesmärgiks on eemaldada saasteained, kahjustamata seejuures välisviimistluskihti. Tööd võib läbi viia järgmisi näpunäiteid silmas pidades:

 • Tugeva mõjuga puhastusained võivad kahjustada viimistluskihti!
 • Vahend Log Wash on spetsiaalselt sellise töö jaoks toodetud. Vahendit kasutades võtke ette väiksepiirilised alad, sest Log Wash peab palgile jääma märja kihina, et puhastustöö tulemusi annaks.
 • Voolikuotsik peab alati piserdama, mitte seinale tugevat veejuga paiskama.
 • Vajadusel kasutage puhastamiseks pehmete harjastega harja või hõõrdepinnata svamme.
Palkmaja puhastamise sammud on järgmised
 1. Esiteks, tehke seinad märjaks, piserdades neid aiakastmisvooliku ja vastava otsikuga. Töötage alaga, mis on piisavalt suur, et see püsiks märg u 5-10 minutit enne puhastuslahuse pealekandmist .
 2. Kandke puhastuslahus (Log Wash, Oxcon või Wood ReNew) seinale suunaga alt üles. Puhastusvahendit Log Wash on kõige lihtsam seinale kanda madala survega aiapritsiga.
 3. Pärast tööpinna õrnalt ülehõõrumist loputage seinad puhastusvahenditest puhtaks.

Pidage meeles: puhastusvahend kantakse seinale suunaga alt üles ja loputatakse maha suunaga ülalt alla.

Maja ülevaatamine ehk inspekteerimine (iga kahe aasta järel)

Mõned nõuanded palkmaja inspekteerimisel:

 • Tehke oma maja kohta joonis, mis on inspekteerimise ajal kaasas. See ei pea olema detailne, vaid tavaline lihtne plaan, kuhu saate kanda juurde märkused juhul, kui on vaja teostada mõni töö.
 • Tehke inspekteerimise ajal pilte. On üsna hämmastav, kuidas silmad petavad, kui miski, mida märkasite varem, kaob täiesti, kui lähete seda uuesti otsima.
 • Koostage nimekiri asjadest, mida peate hoone juures uurima. Lihtne on unustada, mida tegelikult otsisite, kui olete järjega jõudnud kolmanda või neljanda seina juurde.
 • Enne maja ülevaatamist on soovitav palkseinad puhastada.

Välisseinte inspekteerimisel olge hoolikas

 • Otsige märke tolmust, saasteainetest jmt palgi ülemisel poolel. Puhastage määrdunud pinnad Log Washiga (vt Puhastamine)
 • Tööpinnad, mis on ilmastikuoludele enam avatud:
  • lõuna- ja läänepoolsed seinad, mis saavad harilikult rohkem päikest;
  • seinad, mis on valdavate tuulesuundade poole, saavad rohkem sademeid ja tolmu.
 • Otsige märke ilmastiku tõttu kannatada saanud välisviimistluskihist. Tavalised kahjustused:
  • viimistluskiht on luitunud;
  • veeplekid ilmastikutingimustele avatud seintel;
  • märjad palgiotsad.

Tähelepanu! Tehke kindlaks, et ükski kastmisseade ei suunaks vett hoone seintele. Jälgige, et ka tuulise ilmaga kastmisseadest tulev veejuga ei ulatuks palkiseina.

 • Kontrollige välisviimistlust. Kui viimistluskiht on luitunud või läike kaotanud, tuleks kahjustunud seinale kanda hooldusvahendit Lifeline Advance.
 • Kui värv on luitunud, on aeg kanda seinale pigmentainetega Lifeline peits.
 • Otsige jälgi kõdunemisest või hallitusest:
  • viimistluskihi pealispinnal (on see ehk maha pestud?);
  • viimistluskihi all.
 • Täitke ülespoole avanevad praod (0,5 cm ja laiemad) vahendiga Check Mate (kõigepealt tuleks praod töödelda Shell-Guard RTU-ga.)
 • Uurige hoolikalt palke, et neil poleks märke niiskusest (luitunud või pehmenenud puit).
 • Erilist tähelepanu tuleks pöörata palgiotstele ja nendele palgi osadele, mis ulatuvad katuse alt välja.
 • Kontrollige üle palkide ühenduskohad ja erinevate tihendusvahendite kokkupuutepinnad (Perma-Chink, Energy Seal, Check Mate) palkidel, akende ja uste ümbruses, räästajoonel ja kõigis kohtades, kust külm õhk või niiskus võiksid hoonesse tungida. Vajadusel tuleks läbi viia hooldustööd.

Kui niiskus osutub probleemiks, pakub vahend Shell-Guard RTU kaitset puidumädaniku ja putukakahjustuste vastu. Lähema informatsiooni saamiseks  võtke ühendust meie spetsialistiga.

Lifeline viimistlustoodete kasutamine 

Puidupind tuleks töödelda Lifeline hooldusvahenditega, kui viimistluskiht on kaotanud esilagset välimust või see laseb vett läbi. Pidage meeles, et alati pole vaja hooldusvahendiga katta kogu hoone. Vahendit võib kanda ka üksnes nendele seintele, mis vajavad täiendavat hooldust.

Kui viimistluskiht on luitunud ja värvitoon pole enam õige, on aeg kanda seintele pigmentainetega Lifeline Ultra-2, Ultra-7 või Lifeline Exterior,  et õige värvitoon taastada. Need vahendid annavad ka kaitset, mida üksnes pigmentained võivad hoonele pakkuda. Eriti oluline on see seinte puhul, mis on avatud otsesele päikesevalgusele. Seejärel kantakse seintele värvitu viimistlusvahend Lifeline Advance Satin või Gloss.

Kui värvitoon on õige, kuid viimistluskiht on kaotanaud läike, tuleks seinale kanda uus kiht hooldusvahendit Lifeline Advance Satin või Gloss, ja probleem ongi lahendatud.

Ettevalmistustööd

Kontrollige üle kõik puidupinnad, et näha, kas neil on märke viimistluskihi lagunemisest, kõdunemisest, mustusest, hallitusest või parkaine plekkidest. Kõduseente- ja hallitusplekid on tavaliselt ümmargused ja selgelt piiritletud servadega, samal ajal kui parkaine plekid on ebaühtlase kujuga.

Kui kõduseene kahjustus on hooldamata puidul või viimistluskihi peal, peaks Log Wash sellised värvimuutused kergesti maha pesema. Ainus vahend, millega on võimalik parkaineplekid eemaldada on oksaalhapet sisaldav Oxcon. Kui värvitooni muutused on viimistluskihi all, tuleb hooldustöödeks viimistluskiht sellel kohal eemaldada, et kahjustustele ligi pääseda. Kahjustatud puitu tuleb hooldada vastava taastamisvõttega. Lähema informatsiooni saamiseks kontakteeruge meie spetsialistiga. Kui märgate niiskuse tõttu tugevalt kahjustatud puitu (tumenenud puit, tõsine kõdu- või hallituseplekk), eemaldage niiskuseallikas ja töödelge puitu puidukaitsevahendiga Shell-Guard RTU, et vältida puidumädaniku teket.

Ettevalmistustööde ja toodete tööpinnale kandmisel, jälgige hoolikalt kõiki Lifeline toote siltidel antud juhtnööre, et kindlustada töö ja viimistlustulemustoote optimaalseim kasutegur. Lugege juhtnöörid läbi enne töö alustamist.

Pidage meeles, eesmärgipärane ettevalmistus on oluline, sest viimistluskiht tõstab esile puidu tekstuuri ja elimineerib kahjustavad tegurid.

Vana viimistluskiht

Kui viimistluskiht puidul on väga vana, peaksite kõigepealt üle vaatama ja hinnata kohti, mis tekitavad enim muret. Vajutage vanale viimistluskihile kümmekond sentimeetrit maalriteipi. Eemaldage teip ja vaadake kleepuv pool üle. Kui teibile on kleepunud üsna vähe vana viimistluskihti, võib seda suure tõenäosusega kasutada põhjaks uuele Lifeline viimistlusvahendile. Kui teibi külge jääb silmatorkavalt palju vana viimistlusvahendit, tuleks see enne uue vahendi puidule kandmist kindlasti eemaldada. Tööks sobib kas StripIt või PCSI S-100. Toote ja töömeetodi valik sõltub viimistluskihi olukorrast, kohapeal olevast keskkonnast ja töötegija eelistustest. Üldiselt hõlmab selline töö üht järgmistest töövõtetest:

 • survepesu
 • lihvimine
 • keemiline viimistluse eemladatakse
 • liiiva- või soodapritsi kasutamine

Survepesu on üsna tavaline meetod hoonete puhul, millel on tihked tihendussüsteemid, mis takistavad veest põhjustaval niiskusel majja tungida. Selle töövõtte puhul ei kasutata keemilisi vahendeid, kuid tugev survepesu võib siiki jätta palkidele jälge või lausa lahtimurdunuid puidukiude. Viimaseid saab eemaldada liivapaberiga kergelt hõõrudes või harja kasutades.

Lihvimine on samuti „keemiavaba“ töövõtte vana viimistluskihi eemaldamiseks. Töövõtte miinuseks on suur töö- ja ajakulu.

Keemiliste vahendite kasutamine eeldab tavaliselt survepesuri kasutamist, et vana või kahjustunud viimistluskiht tõhusalt eemaldada. Meie pakume vahendeid, mis on suhteliselt keskkonna- ja kasutajasõbralikud. Töövõtte miinuseks on kemikaalidega töötamine ja survepesu korral avalduvad järelefektid (vt eespool märgitud survepesu puuduste kohta).

Liiva– ja soodapritsi kasutamine kogub populaarsust. Töövõte eemaldab tõhusalt vana viimistluskihi.  Selle töövõtte eeliseks on see, et pärast töö lõpetamist on tööpind kuiv ja võtab uue värvitu viimistlusvahendi Prelude väga hästi omaks. Töövõtte miinuseks on puistepuru hilisem koristamine ja äraviskamine, lisaks põhjustab töövõte mõningast palgipinna kiudude kahjustamist ja mõnikord ka pindude väljalöömist. Puidupinda võib siluda samade võtetega nagu pärast survepesu.

Siin leiate palkmaja võimalikud kahjustused ja kahjurid ning vajalikud töövõtted, mille valik sõltub kahjustuste iseloomust

Puidu hallinemine – on põhjustatud UV-kahjustustest ja seda saab eemaldada liivapaberiga lihvides või survepesuga koos Wood ReNew või Oxconiga. Kui puit on kuiv, kuid hall, on Oxcon kõige lihtsam valik olukorra parandamiseks. Kui puit on lisaks ka määrdunud või õline, on Wood ReNew parim vahend saasteainete eemaldamiseks ja puidu loomuliku tooni taastamiseks.

Saeveski vaap – uuel puidul võib see põhjustada tõsiseid probleeme viimistlusvahendite kestvusele. Eemaldage vaabakiht liivapaberi, survepesu või vaabaeemaldusvahenditega, mida pakub teie kohalik ehitusvahendite kauplus.

Lihvimine – kui puitu lihvite, ärge kasutage teraskäsna. See jätab puidule väikesed teraseosakesed, mis põhjustavad hiljem roosteplekke viimistluskihil.

Roosteplekid – kui katmata puidul on naelte, plekiribade või teiste allikate põhjustatud roosteplekke, puhastage need Oxconiga. Kui kasutate Oxconi, töödelge alati kogu sein. Ärge kasutage vahendit üksikutes punktides.

Kõduseened ja hallitus – kui kõduseene ja hallituse plekid tekivad viimistluskihi pinnale, eemaldage need Log Washiga. Ärge kunagi kasutage majapidamises kasutatavaid pleegitusvahendeid, sest need kahjustavad viimistluskihti ja puitu. Töötlemata puidule kantud Wood ReNew eemaldab kõdu- ja hallitusseente tekitatud kahjustused.

Tähelepanu!  Kui kasutate Log Wash’i, Wood ReNew’d või mõnda muud puhastusainet, alustage puhastusvahendi pealekandmist kõige madalamast palgist ja suunduge tööga ülespoole. Loputage ülalt alla. Sellega väldite „triipude“ teket puhastamise käigus.

Viimistlusjärgne koristustöö

Koristustöid tuleks alustada niipea kui võimalik. Järgige tootja soovitusi, kui puhastate töövahendeid. Soe seebivesi puhastab kõik veel kuivamata Lifeline tooteplekid.

Lifeline peitsid ja pinnakattevahendid, mis on juba kuivanud, saab pehmendada alkoholiga ja seejärel eemaldada sooja veega. Kasutatud tühjad konteinerid tuleks ladustada vastavalt kehtivatele prügikäitlemisseadustele. Tühje mahuteid ei tohi mitte kunagi kasutada toiduainete ega joogivee hoidmiseks.

Ladustamine

Lifeline, Acrylic Gloss ja Acrylic Satin tuleks ladustada varju otsese päikesepaiste eest ja neid ei tohiks lasta läbi külmuda. Kasutamata jäänud vahendeid hoidke tihedasti suletud mahutites. Soovitame ära visata Lifeline toote, mis on seisnud üle aasta.

Oluline teave enne alustamist viimistlustöödega

Enne kui alustate viimistlustööga, viige läbi puiduvärvitest, eriti juhul, kui hoonet on puistemeetodiga töödeldud (sellisel juhul enne viimistluskihi kandmist tuleb kasutada kruntimisvahendit Prelude). Test peaks kindlasti saama läbi viidud sama tüüpi ja samal meetodil ettevalmistatud puidul nagu seinad, mida kavatseteviimistlusega katta. Tavaliselt saab lõplik toon seda tumedam, mida koredam on puidupind. Vajadusel saabpeitside tooni näidistega tutvuda meie esindusel.

Kuidas arvutada puidupinna kogust

Lihtsam on arvutada puidupinna kogust seinakaupa ja seejärel kokku liita. Alustage seina pikkuse mõõtmisest mõõdulindiga. Seejärel mõõtke kõrgus või lugege palkide ridade arvu korrutades saadud arvupalkide läbimõõduga. Pidage meeles, et läbimõõt näidatakse sentimeetrites, seega peate sentimeetridteisendama meetriks.

Nii et kui meil on 8-meetrine pikkune sein ja 16 rida 25-sentimeetrise läbimõõduga palke, on arvutus järgmine: 8 meetrit x 16 rida x 0,25 meetrit = 32 ruutmeetrit.

Sellise arvutuse juures eeldatakse, et sein on tasane, aga mis siis, kui palgid on ümarad? Rusikareegel on lisada seina ruutmeetrile 25%, et kompenseerida palkide kumerusest tekkivat pindala suurenemist. Nii et ülaltoodud näites, kui palgid on ümarad, korrutate 32 ruutmeetrit 1,25-ga, mille tulemuseks on 40 ruutmeetritpuidupinda.

Toodete ja kattuvuse info
 • Puidukaitsevahend Shell-Guard RTU kantakse puidule enne Lifeline tooteid. Kui tööjuhendeid ei järgita, võivad tagajärjeks olla lisakulutused ja lisatöö.
 • Lifeline tooteid võib puidule kanda pintsli või vaakumpihustiga. Kasutage pihustamiseks sobilvat otsikut. Kõrge kvaliteediga pintslid teevad tulemuse tõhusamaks ja töö näeb välja professionaalsne.
 • Viige alati läbi värvitest, eriti kui puidupinnad on töödeldud puistemeetodiga. Test peab olema läbi viidud sama tüüpi ja samamoodi ettevalmistatud puidul kui seinad, millele kavatsete vahendit kanda. Mida tahumatum ja poorsem on puidu pind, seda tumedamaks muutub viimistlusvahendi värvitoon. Soovitav on kasutada kõigepealt Prelude värvitud eeltöövahendit, et takistada pigmenteeritud peitsi liigset imendumist.
 • Kui kannate Lifeline toote seinale pihustiga, aitab sellejärgne pintseldamine (üleliigset peitsi niret tuleb pintsliga korjata siis, kui peits on veel märg) vältida värvi nõrgumist ja selle liigset puitu imendumist. Järelpintseldamise on nõutud töövõte, et viimistlusvahend ühtlaselt puidupinnale kanduks ja võimalikult hästi puitu kaitseks. Kõik värvinired tuleks otsekohe üle pintseldada ja jälgida õigeid kulunorme.
 • Lifeline tooteid ei tohiks kunagi vedeldada ega lahjendada.
 • Kandke Lifeline puidule, kui õhutemperatuur +0 kuni +32 kraadi vahemikus. Vältige tööd otsese päikesevalguse käes. Kui vahendi pealekandmistöödesse tuleb vahe, tehke paus mingi järgu lõpus, nt aknani või nurgani jõudes. Palgi keskel tööd peatada ei ole soovitatav.
 • Kui töö tegemiseks on vaja mitut mahutit, tuleks erinevate mahutite sisu kokku kallata ja ühtlase tulemuse saamiseks läbi segada.
 • Vahendit tuleks enne kasutamist ja ka töö käigus korralikult segada, et vältida settimist. See kehtib kõigi viimistlusvahendite puhul, kaasa arvatud värvitud pealiskihi vahendid!
 • Esimene Lifeline peitsi kattekihtide kulunormid vaadake juhendi lõppus, koredamatel pindadel kulub peitsi rohkem. Arvestage hoolikalt kulunorme ja kattekihtide arvu.
 • Õhukesed ja ühtlased kihid annavad parima tulemuse. Puidule ei tohiks jääda peitsi silmatorkavaidviimisluslaike.
 • Ärge mitte kunagi toonige ega lisage värvi Lifeline värvitutele toodetele (Lifeline Advance Satin või Gloss).
 • Veidi pintslisse investeeritud lisaraha tagab korraliku lõpptulemuse. Ärge vales kohas kokku hoidke!
Lifeline Ultra-2

Lifeline Ultra-2 kantakse puidule kahe kihina. Kandke tööpinnale esimene kiht vahendit. Oodake vähemalt kaks tundi sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest, et esimene kiht korralikult kuivaks. Seejärel kandke peale teine kiht, et tulemuseks oleks klassikaline Lifeline tootega saavutatud hoone välimus.

Seejärel tuleks kuivanud vahendile kanda üks või kaks kihti Lifeline Advance värvitut pinnakattevahendit.

Lifeline Ultra-7

Lifeline Ultra-7 on kõige vastupidavam välispeits, mille Perma-Chink Systems on kunagi välja töötanud. Pärast korduvaid katseid karmides ilmastikupiirkondades paistab Ultra-7 silma kauakestevana ja tipptasemel viimistlusena.

Ultra-7 vastupidavuse saladus seisneb selles, kuidas see loob palkidele elastse ja tugeva viimistluskihi. Veelgi olulisem on see, et isegi ainsa kihina pealekantuna tagab Ultra-7 palgile pidevust ja kaitset aukude ja tühimike eest. Lisaks on sellel muljetavaldav ja ületamatu nakkuvus puiduga, lisades viimistluskihile pikaealisuse.

Ultra-7 on osutunud väga vastupidavaks UV-kiirgusele, värvide tuhmumise. Viimistluse tulemus onkauakestev ja see kaua säilitab eselagse erksavärvilisuse. Ja nagu kõik Lifeline’I viimistlusmaterjalid, see  veekindel kiht „hingab“ (täpselt nagu rõivahooldus Gore-Tex®), võimaldades kinnijäänud niiskusel teie palkidest aurustuda.

Pigmendita (ehk värvitu) Lifeline Advance Satin

Lifeline Advance Satin on värvitu pinnakattevahend, mis annab lisakaitse ilmastikutingimuste, kõdunemise ja UV-kiirte vastu, seega pikendades peitsi eluiga. Kandke tööpinnale üks või kaks kihti vahendit.

Hooldavad pinnakattevahendid Lifeline Advance, Lifeline Exterior ja Lifeline Ultra-2 võib kanda otse Lifeline Advance kattekihile. Vahel võib osutuda vajalikuks vanad viimistlusvahendi kihid täielikult eemaldada ja kanda tööpinnale uus kiht Lifeline toodet.

Pigmendita (ehk värvitu) Lifeline Advance Gloss 

Lifeline Advance Gloss annab läike puidule, mida on eelnevalt peitsitud Lifeline Exteriori või Lifeline Ultra-2ga või Ultra-7ga. Ärge kasetage Lifeline Advance Glossi toodetega Pickled White, Seagull ega teistel valgete või valgega segatud peitsidega.

Tavaliselt piisab ühest või kahest Lifeline Advance Glossi kihist, et tekitada palgipinnale niiskuskaitsvat kihti.

Hooldavad pinnakattevahendid Lifeline Advance Gloss, Lifeline Exterior ja Lifeline Ultra-2 võib kanda otse olemasolevale Lifeline Advance kattekihile. Vahel võib osutuda vajalikuks vanad viimistlusvahendi kihid täielikult eemaldada ja kanda tööpinnale uus kiht Lifeline toodet.

Tähelepanu! Värvituid välisviimisja niiskuskaitsevahendeid Lifeline Advance Satin või Gloss kantakse ainult pigmentaineid sisaldavatele viimistluskihtidele ja need ei ole mõeldud kasutamiseks eelnevalt katmata puidupindadele.

Lifeline Interior

Optimaalse tulemuse saamiseks pihustage vahend puidule ja pintseldage tööpinda. (Me soovitame kindlasti kasutada UV Boosti esimesel Lifeline Interiori kihil.) Oodake vähemalt kaks tundi sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest, et esimene kiht kuivaks, ja kandke seejärel seinale teine kiht Lifeline Interiori, või Acrylic niikuskaistevahendit (Gloss või Stain). Parima tulemuse annab õhuke ja ühtlane värvikiht.

Pigmendita (ehk värvitu) Acrylic Gloss ja Satin

Kasutage kiiresti kuivavat kattevahendit Acrylic pigmenti viimistluskihiga viimistletud puidul. Vahendit võib kasutada tisleritoodete, puidutoodete, simsside, mööbli ja siseruumide palkide viimistlemisel. Acrylic Gloss või Satin laotub pindadel kergesti ja ühtlaselt.

Lifeline Interior soovitav kasutada koos UV Boost vahendiga, mis suurendab Acrylic vastupidabust. Kandke esimene kiht Acrylic viimistletud puidule. Tööpinnale tekkinud värvinired tuleb kohe pintsliga tasandada. Kui soovitakse lisakihte, tuleb eelmistel kihtidel lasta korralikult kuivada. Siledama lõpptulemuse ja parema haakumise saamiseks võib eelmise kihi kuivanud pinda kergelt lihvida peeneteralise liivapaberiga. Teraskiust lihvimisvahendeid ei soovitata kasutada, sest need võivad eraldada terasest tükikesi ja põhjustada hiljem viimistluskihil roosteplekke.

Lifeline Acrylic kattekihi kulunormid vaata juhendi lõpus.  

Välis- või sisekujunduseks kasutamiseks Lifeline Accents

Lifeline Accents on meie uusim kahekihiline värviviimistlus, mis on välja töötatud selleks, et muuta teie kodu moekaks. Ülemaailmsetest trendidest mõjutatud Lifeline Accents julgustas pakkuma uusi põnevaid värve ja stiile.

Uued värvid loovad imelise aktsendi teie kodu puitdetailidele, sise- ja välisseintele, fassaadidele, mööblile ja teistele puitelementidele.

Veepõhine viimistlus Sure Shine

Sure Shine on meie kõige vastupidavam siseruumides kasutatav läbipaistev viimistlus. See sobib kõikidele puitpõrandatele ja muudele sisepindadele, kus soovite läikivat või sügavalt läikivat viimistlust. Kuna Sure Shine on veepõhine ja kuivab kiiresti, saab ühe päeva jooksul kanda mitu kihti. Sure Shine’i saab kasutada vanemate õlipõhiste põrandakatete uuesti katmiseks. Sure Shine kõveneb siledaks ja kõvaks pinnaks, mis on vastupidav hõõrumisele ja hõõrdumisele. Sure Shine takistab veest (ja enamiku kodumajapidamises kasutatavate puhastusvahendite ja kemikaalidest) tingitud mõjust värvimuutuste tekkimist.

Kruntimisvahend Lifeline Prelude

Üks kiht Prelude täidab puidu poorid ja võimaldab saavutada ühtlast viimistluspinda. Prelude sobib ideaalselt nii sise- kui ka välispuitpindadele. Prelude sisaldab ka UV Boosti täiendavaks UV-kaitseks. Prelude on krunt ja seda ei tohiks kunagi kasutada lõpliku viimistlusena.

Kasutamiseks ainult Lifeline puiduviimistlusega.

Ühekihiline rõduviimistlus Deck Defence

Deck Defense on parim puidupeits rõdule, terrassidele ja igasuguste muu piirete jaoks. See on pikakesvusega vahend ning seda on lihtne kasutada. Kuigi tegemist on täielikult veepõhise tootega, on Deck Defense’il läbistav, ning sellega viimistletud pind näeb välja õlitatuna, kuid erinevalt õlipõhistest toodetest kõveneb see võrelaadseks kattekihiks, mis toestab ja tugevdab looduslikke puidukiude seestpoolt väljapoole.

Deck Defence on palkmaja rõdu või terrasside ja nende piirete tugev kaitse päikese, tuule ja vee looduslike kahjulike mõjude eest. Deck Defense’i on lihtne peale kanda ja hooldada ning on saadaval mitmesvärvitoonis.

Deck Defense’i saab kanda ka terrassile, mis on varem Deck Defense’iga viimistletud, tingimusel et pind on korralikult ette valmistatud.

Log & Timber Defense. Puidupeits ja hermeetik ühes

Log and Timber Defense peitsiga näevad teie maalähedane kodu või kõrvalhooned kaunid välja. Log and Timber Defense on uus ja ainulaadsel tehnoloogial põhinev poolläbipaistev puidupeits. See on suurepärane lahendus kodudele, mis on juba viimistletud õlipõhise tootega. Lahusti või õli põhjal valmistatud viimistlusele peale kantuna loob see läbipaistev viimistluskiht puidule kaitset ja pikaealisust.  Uusehitusele kantuna loob Log & Timber Defense samuti kestva puidukaitset. Log and Timber Defense tungib õlikatega viimistletud puitu, kuid erinevalt õlidest taheneb see võreks, toestades ja tugevdades looduslikke puidukiude, et kaitsta puitu seestpoolt väljapoole.

Log and Timber Defense omadused
 • Spetsiaalselt välja töötatud hallituse ja hallituse kasvu pärssimiseks.
 • Võimaldab tekstuuril ja teradel läbi paista
 • Unikaalsed Trans-Oxide pigmendid tagavad kauakestva ilu
 • Madal lõhn ja VOC
 • Silmapaistev nakkuvus ja vastupidavus
 • Ei mingit koorimist ega ketendamist
 • Suurepärane katvuse määr
 • Seebi ja vee puhastamine
 • Keskkonnasõbralik
Palgiotste niiskuskaitse Log End Seal

Log End Seal on läbipaistev viimistlus, mis on loodud kaitsma palgiotsi ilmastikumõjude eest. Teie palkide otsad on eriti tundlikud vee suhtes ning võivad toimida nagu käsn, tõmmates liigset niiskust puidu sisse. Log End Seal tagab vastupidava, vetthülgava tõkke päikese, vihma, lume ja jää eest. Kasutatakse ainult Lifeline puiduviimistlusega.

Peitsilisand UV Boost

UV Boost on kontsentreeritud veepõhine vedel peitsiisand, mis sisaldab uuel tehnoloogial valmistatud UV-inhibiitorit. Tugeva päikesevalguse UV muudab puidu ligniinikomponendi tumedamaks. Puiduviimistluse Lifeline esimesele kihile UV Boost’i lisamisega saab pidurdada peitsi all oleva puidu hallinemist.

Mildew-X (Stay Clean)

Mildew-X on hallitusevastane lisand, mida on lihtne segada kas ühte gallonisse või 5-gallonisse ämbrisse. Palkmajas või majas olev hallitus on lagunemise ja mädanemise eelkäija. Hallitus pole mitte ainult inetu, vaid see võib põhjustada palkide mädanemist, mis võivad vajada tulevikus väljavahetamist. Lifeline Advance’i viimasele kihile lisatuna pakub Mildew-X täiendavat kaitset hallituse eest. Mildew-X ei mõjuta ühegi Lifeline peitside ja kaitsekihtide toimivust. Keskkonnasõbralikest materjalidest valmistatud Mildew-X ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid ega ebameeldivati lõhna.

TOODETE KULUNORM

1. kihi esmane pealekandmine

2. kihi esmane pealekandmine

järgnevad kihid, nt hoolduse puhul

materjali katvusvõime,   m2 / 1 l kohta

 kare pind

sile pind

sile pind

LIFELINE ULTRA-2, LIFELINE Exterior, LIFELINE Interior, LIFELINE Accents

8-10 m2

15-20 m2

 

LIFELINE ULTRA-7

6-8 m2

10-15 m2

 

LIFELINE ADVANCE

12-17 m2

15-20 m2

 

LIFELINE ACRYLIC, SURE SHINE

8,6-11 m2

15-20 m2

17-22 m2

PRELUDE

5-10 m2

  

Deck Defense , ShellGuard RTU

4-6 m2

  

LOG END SEAL

0,725 m2

  
 

TOODETE KULUNORM

1. kihi esmane pealekandmine

2. kihi esmane pealekandmine

järgnevad kihid, nt hoolduse puhul

materjali katvusvõime,   m2 kogus / 1 galloni ehk u 3,79 l kohta

 kare pind

sile pind

sile pind

LIFELINE ULTRA-2, LIFELINE Exterior, LIFELINE Interior, LIFELINE Accents

30-38 m2

57-76 m2

 

LIFELINE ULTRA-7

23-30 m2

38-57 m2

 

LIFELINE ADVANCE

45-64 m2

57-76 m2

 

LIFELINE ACRYLIC, SURE SHINE

33-43 m2

57-76 m2

64-83 m2

PRELUDE

19-38 m2

  

Deck Defense , ShellGuard RTU

15-23 m2

  

LOG END SEAL

2,75 m2

  
 

1. Puidu taastamine

Puidu taastamise toodetest, vanade viimistlusvahendite eemaldamisest ning määrdunud puidu puhastamisest​

2. Palkmaja hooldustööd ja kaitse

Erivahendid puidu kaitseks sipelgate, kahjurputukate, puidumädaniku, kõduseente ja kopituse vastu

3. Viimistlus

Viimistlusvahendid palkmaja kaitsmiseks ja kaunistamiseks

4. Palkmaja tihendamine ehk soojustamine

Puidu vajumisega kohanduvad tihendusained teie palkmaja kaitsmiseks ilmastikutingimuste vastu

Ostukorv
Kerige üles